ROYAL AVIA


KONINKLIJKE SPORT EN CULTURELE   
KRING    VAN    DEFENSIE      vzw
SHOOTING - HUNTING  DEFENSIE    vzw

Shooting - Hunting - Defensie vzw  © Alle rechten voorbehouden.  

Nederlands.Contact.Français.

KBO  0629.822.582

 


Schietstanden terug open vanaf 8 juni  

 

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat alle indoor sport activiteiten vanaf 8 juni terug mogelijk zijn. Daardoor kunnen ook alle indoor schietstanden heropenen, uiteraard mits alle gekende maatregelen (handhygiëne, afstand houden, ...) worden nageleefd.

Schieten is een individuele sport, de schutters staan op afzonderlijke schietbanen die van elkaar zijn afgeschermd. Daardoor is het heel onwaarschijnlijk dat het SarsCov2 virus zich tijdens het schieten kan verspreiden. Er zijn wel situaties waar de afstand moeilijk kan gerespecteerd worden. We denken bijvoorbeeld aan opleiding van schutters, begeleiding van houders van een voorlopige sportschutterslicentie, praktische proeven, ... In dergelijke gevallen zal het gebruik van mondmaskers en handschoenen aangewezen zijn.

Ook wachtrijen vormen een mogelijk risico, het zal zaak zijn hier maatregelen te nemen om de veiligheidsafstand te bewaren. Het is aan elke schietstand om zelf een reglement te bepalen dat rekening houdt met de eigenheid van de schietstand, de infrastructuur, de aangeboden disciplines en de gezondheidsmaatregelen.

Iedereen ziet er uiteraard naar uit om, na bijna drie maanden onderbreking, terug zijn hobby en sport te kunnen beoefenen. Het risico bestaat dat er de eerste weken heel veel schutters ineens terug naar de schietstand willen. Daarom zullen de meeste clubs allicht maatregelen nemen om de drukte te beheersen door bijvoorbeeld de duur van schietbeurten beperken, met een reservatiesysteem te werken, openingsuren aan te passen, ... Ook hier vragen we aan iedereen begrip voor de maatregelen die door de uitbaters genomen worden. Op die manier zal de situatie binnen enkele weken allicht terug normaal worden.

 

 

Bron : Belgian Weapon Forum