Sectie shooting-hunting-fishing

Sectie Shooting - Hunting - Fishing  © Alle rechten voorbehouden.  

Nederlands.Contact.Français.

 

UITNODIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan onze Algemene Vergadering op vrijdag 24 maart 2017 om 19 Hr.

De vergadering gaat door in de Mess-kantine van DOVO, Kwartier Meerdaalbos
Naamsesteenweg 100, 3050 Oud-Heverlee

Gelieve Uw deelname aan de AV te bevestigen voor 20 maart 2017.

 

Dagorder:

 

  1. 19.00 u Verwelkoming in de mess Dovo
  2. 19.15 U Algemene vergadering
  3. 20.30 u Vriendschapsdrink
  4. 23.00 u Einde

 

Dagorde van de AV:

1. Welkomstwoord van de voorzitter

2   Financieel verslag 2016

    a. Verkiezing van 2 rekeningtoezichters voor 2016

    b. Nazicht van de rekeningen door de verkozen rekeningtoezichters

    c. Verslag rekeningtoezichters

3   Kwijting van de penningmeester en bestuurders

4   Verkiezing rekening toezichters voor de AV van 2017

5   Budgettering 2017

6   Voorstellen activiteiten 2017

7   Vragen allerlei

8  Slotwoord en afsluiten AV door de voorzitter

 

 

Het bestuur